ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE (STIMULACE)

Antistimuly:

  • nesprávné hodnocení / odměňování;
  • nevhodné jednání manažera – ponižování, zesměšňování, oblíbenci;
  • nedostatečná kvalifikace a autorita manažera (to co manažer žádá sám nedělá);
  • záporné rysy kolektivu: konflikty / neochota / závist / pomluvy;
  • nedostatek nebo nadbytek informací bez rozlišení důležitosti (jasně specifikovat servis jízdního kola);
  • jednotvárná práce / zdravotní / rodinné / bytové problémy;
  • neodpovídající pracovní podmínky (prostředí);
  • nesamostatná práce, neznalost smyslu práce.

Příklad

Majitel společnosti {BB} ví, jak antistimuly mohou negativně ovlivnit zaměstnance. Proto je otevřený k diskuzím nad problémy a tvoří tak přátelské prostředí.