Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Z jednotlivých poboček proudí do ústředí informace o a/ stavu důležitých obchodních případů, b/ plnění plánovaných věcných / finančních cílů a c/ dalších důležitých informacích.

Naopak z ústředí přicházejí na pobočky jednoznačně formulované příkazy strategického charakteru (plán prodeje / finanční plán / pohyb pracovních sil...).

Všichni manažeři mají volný přístup ke všem disponibilním informacím.