ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY


2/ Struktura

složení / skladba / účelné uspořádání:

  • struktura OBECNÝCH manažerských aktivit: rozhodování + plánování / organizace / vedení lidí / motivace / kontrola,
  • struktura ZVLÁŠTNÍCH manažerských aktivit: nákup / výroba / prodej, ...,
  • struktura útvarů – oddělení konstrukce / technologie / financí, ...,
  • subjekty / objekty [MANAGEMENT] – vzájemné propojení / spolupráce.

Příklad

Při vyjednávání obchodních podmínek o nákupu nové značky jízdních kol Focus se musí vedení shodnout s finančním oddělením o výši počáteční investice. Dále společně stanovuje množství kusů kol v jednotlivých objednávkách a určuje strategii prodeje zákazníkům.