ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

A/ ROZHODOVÁNÍ / PLÁNOVÁNÍ


Rozhodovací proces = postup, využívající zkušenosti manažerů k výběru
a/ optimální varianty a b/ působení na její realizaci.


Příklad

Má-li obchod s jízdními koly možnost obchodovat různé značky od různých dodavatelů, musí se vedení rozhodnout, a/ které značky budou odebírány a b/ modely se pro danou sezónu nabídnou zákazníkům. Vedení musí brát ohled na finanční / personální / marketingové / jiné vlivy.