ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Výhody DECENTRALIZACE

  • Vyšší motivace samostatných celků (divize), zájem na výsledcích,
  • rychlejší / pružnější rozhodování,
  • samostatnost / vyšší odpovědnost (vyžaduje / podporuje tvůrčí přístup / zvyšuje flexibilitu rozhodování).

Nevýhody DECENTRALIZACE

  • Pro TOP [MANAGEMENT] nastává problém s koordinováním z hlavního sídla.

Příklad

Pokud by {BB} expandovalo do více krajů v ČR, bude nutností vedení decentralizovat. Ignorováním dojde ke zpomalování realizace plánů / změn a návazným problémům.