DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

Rozhodněte u Vaší firmy o konkrétní/m:

  1. obchodním jménu / právní formě (obchodní společnost). Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na deset (10) řádků, 2, 3
  2. podnikatelské činnosti. Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na deset (10) řádků, 2
  3. místu podnikání (lokalita / výše nájmu / náklady na provoz / možnosti rozvoje do budoucna). 2, 3