ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

1/ OKOLÍ

Okolí PODSTATNÉ

  • zákazníci / spolupracující podniky / konkurence / banka / stát, ...

Okolí OSTATNÍ

  • (méně důležité), např. sportovní klub, ...

Vazby INFORMAČNÍ

  • vstupy / výstupy o dodavatelích / odběratelích / konkurenci / výrobcích / cenách, ...

Vazby HMOTNÉ

  • dodávky materiálu / techniky / výrobků / spotřeba energie / paliva, ...

Příklad

Sběr informací o a/ nejbližší konkurenčních cykloobchodech v okruhu 25 km a b/ vyhláškách, které by mohly ovlivnit trh s jízdními koly