4/ ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

Manažeři

  • rozhodující činitelé v řízení firem
  • na kvalitě manažerů závisí:
    • podnikatelský záměr a cíle pro dané období (podrobná příprava strategie / rozplánování jednotlivých kroků),
    • ekonomická situace firmy (zisk / obrat / solventnost),
    • organizační uspořádání (manažer se věnuje strategickým aktivitám vedoucím k budoucím projektům, ostatní realizují kvalitní servis pro stávající projekty),
    • motivace / úroveň vedení lidí (schopnost pracovat s lidmi a ne se pokoušet je jednoduše řídit; zaměstnanec = spolupracovník).

Výběr / výchova manažerů jsou v moderním [MANAGEMENTU] klíčové.

Příklad

Manažeři jsou pravidelně posílání na školení, aby neustále rozšiřovali své znalosti.