1/ DEFINICE MANAGEMENTU

  • pojmu [MANAGEMENT] odpovídá český termín řízení
  • řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností
  • lze označit i skupinu vedoucích pracovníků
  • preferujeme vztah "[MANAGEMENT] = řízení"

Příklad

Soukromý podnikatel Jan Beger založil spol. s r. o. pod názvem Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

Logo {BB}

Předmětem činnosti je:

  • prodej jízdních kol, elektrokol / koloběžek,
  • prodej sportovního vybavení,
  • servis jízdních kol,
  • kurzy oprav jízdních kol.