3/ SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU


[MANAGEMENT] = cílevědomě koordinované působení na aktivitu lidí, zaměřenou ke zdokonalení současného (výchozího) stavu.


1/ Cíle

  • Hlavní:
    • spokojený zákazník (odběratel),
    • dlouhodobě prosperující podnik,
    • růst tržní ceny podniku (uvažuje se ve strategii).

Příklad

Hlavním cílem společnosti {BB} je a/ zvýšení zájmu o cyklistiku a b/ podpora sportovních aktivit v cyklistice.