Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Současná organizační struktura závisí na jednotlivých pobočkách.

Existuje ústředí společnosti, kterému podléhají jednotlivé pobočky. Charakteristickým rysem je vysoký stupeň delegování pravomocí.

Vedoucí manažeři obchodních poboček mají dostatečnou pravomoc, aby mohli samostatně řídit podnikatelské aktivity konkrétních poboček.

Geografické rozdělení prodeje