DEFINICE MAMAGEMENTU

2/ způsob vedení lidí

  • [MANAGEMENT] je činnost, při které manažer neprovádí úkoly sám, ale vykonává je prostřednictvím třetích osob / zaměstnanců (delegování).

Příklad

TOP management zadává úkoly nižšímu managementu / ostatním zaměstnancům.

Nižší management a ostatní zaměstnanci (servisní technici / prodejci) zajišťují plnění úkolů, stanovených TOP managementem. Za přesné provedení má podřízená skupina plnou odpovědnost.