ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE (STIMULACE)

Stimuly = vnější podněty k jednání lidí za určitým cílem.

Motivy = vnitřní pohnutky, vyúsťující v aktivitu člověka.


Druhy stimulů:

  • pracovní role: zařazení pracovníka – náplň práce (funkce) (spoluúčast na řízení chodu společnosti),
  • pracovní skupina: spolupráce / neochota, závist, pomluvy (teambulding),
  • životní / pracovní podmínky: vybavení práce, světlo, teplota, ... (menší posilovna, čerstvé ovoce na pracovišti).

Druhy motivů:

  • potřeby: pyramida potřeb podle A. Maslowa (viz dále),
  • návyky: hygienické, pracovní, spotřební, kulturní (výchova),
  • zájmy / očekávání: podle šíře zájmů význam osobnosti (čtení knih / běh),
  • ideály / vzory: vodítka jednání podle příkladu výrazných osobností (Tomáš Baťa).