DEFINICE MAMAGEMENTU

1/ určitá skupina lidí v podniku

  • jako [MANAGEMENT] se označují řídící pracovníci (manažeři), kteří realizují manažerské funkce.

Příklad

Organizační členění společnosti {BB}:

TOP management

  • Majitel (ředitel) společnosti (výběr značek kol / elektrokol / koloběžek / plán strategie společnosti / kalkulace konečné ceny kol, …)
  • Obchodní manažer (navazování nových obchodních kontaktů / příprava smluv / uzavírání smluv / jednání s obchodními partnery a dodavateli, …)