ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

D/ KONTROLA

Soustavné kritické hodnocení dějů / jevů / stavů / činností již a/ nastalých, b/ nastávajících nebo c/ budoucích.


Výsledky kontroly poskytují nepostradatelné podněty [MANAGEMENTU]:

  • hodnocení výsledků / příčin (finanční situace / tržby, ...)
  • hodnocení variant při rozhodování (výběr optimální)
  • signalizace odchylek (vyšší náklady / zásoby bez pohybu, ...)
  • znalost silných / slabých stránek podniku / jednotlivců (strategická kontrola / změny v rozmístění zaměstnanců)
  • návrhy na odměny / tresty dle výsledků práce

Příklad

{BB} vyhodnocuje výši prodejů dle statistik z jednotlivých směn / dnů. Pokud některá směna překročí rámec prodejnosti, získá odměny.