ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

D/ KONTROLA


Výsledky kontroly poskytují nepostradatelné podněty [MANAGEMENTU]:

  • návrhy na lepší organizaci / nové produkty / prodejní síť, ...
  • náměty na využití zkušeností úspěšných podniků (inovace)
  • předcházení nedostatkům: metoda kontrolního seznamu / kalkulace rizika / ověření bonity obchodního partnera, ...
  • obnovená pozornost neřešeným problémům z minulých kontrol: ekologie / pracovní prostředí / pořádek / odpad / ležáky, ...

Příklad

Výstupy z kontroly vedení {BB} vyhodnocuje na začátku každého měsíce a společným brainstormingem hledá možná řešení.