ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

3/ Fungování

(schopnost efektivního chodu / náležité činnosti)

  • funkce: a/ výrobní / ekonomická (zisk / tržby / náklady), b/ technická (stroje / zařízení / budovy), c/ sociální (kolektiv lidí), d/ psychologická (vztah k podniku / hrdost / uspokojení z dobré práce, ...), e/ ekologická / politická.

4/ Nároky

(určuje tržní ekonomika)

  • Nabídka / poptávka na trhu konkurence / otevřenost ekonomiky vůči zahraničí
  • Ekologie – prvořadý požadavek, zájem veřejnosti
  • PR (public relations) – vztahy s veřejností

Příklad

I cyklistický obchod {BB} je ovlivněn tržní ekonomikou. Vedení neustále sleduje vývoj trhu a inovace, využívá otevřenosti ekonomiky tím, že nakupuje produkty od zahraničních dodavatelů a z hlediska ekologie recykluje (pláště, díly, ...).