SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU


2/ Úkoly

  • Ke splnění hlavních cílů ze strategického plánu.
  • Bez stanovených cílů je činnost neřízená / nekontrolovatelná / živelná, což vede ke ztrátám / chybám a rozhoduje náhoda.

3/ Koordinace

  • Uvádět jednotlivé činnosti osob do souladu s cíli instituce z hlediska a/ obsahu (věcně), b/ času (termíny) a c/ prostoru (místo činnosti / různá místa).

Příklad

Mezi hlavní úkoly společnosti {BB} patří a/ prodej a b/ servis jízdních kol.
Se splněním hlavních úkolů souvisí koordinace práce zaměstnanců. V {BB} je jasně vymezeno, že servisní technici realizují servis jízdních kol dle předem daných kritérií a prodavači vystupují k zákazníkům podle určitých pravidel.