ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Základní organizační pravidla:

 1. Rozdělení moci – pravomoc vzniká delegováním (prokura).
 2. Dělba práce na základě specializace (jeden servisní technik se zabývá dílčími pracemi, druhý tyto díly kompletuje a kolo testuje).
 3. Koordinace z hlediska obsahu činnosti / času / místa.
 4. Rozpětí [MANAGEMENTU] – optimální počet podřízených vedoucímu.
  • Málo pracovníků – není důvod zřizovat samostatný útvar.
  • Mnoho pracovníků – manažer nemůže být v soustavném kontaktu se spolupracovníky, konzultovat, kontrolovat.
  • Optimum – rozpětí 5 – 10 pracovníků.
 1. Adaptabilita – pružnost / přizpůsobovací schopnost / neustálé zdokonalování organizace / reakce na vliv nové techniky.