ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

D/ KONTROLA

FUNKCE kontroly


Obecné:

  • Poznávací – informace / informační systémy / výběr
  • Ověřovací – porovnávání zdrojů / zkušenost
  • Hodnotící – předem (záměr), v průběhu činnosti (etapy, operace) a po skončení (výsledky)
  • Realizační – uskutečnění záměru – výsledek (výrobek, ...)

Specifické:

  • Dohlížecí – znalost / odpovědnost / dohled (zápisy, grafy)
  • Povzbuzující – lepší výsledky / náměty / příklady (stimulace)
  • Brzdící – nežádoucí činnost (nedbalost / krádeže)
  • Výchovná – odměny / tresty / srovnávání