Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Společnost je podle funkcionálního uspořádání členěna na pět (5) nezávislých úseků:

  • působnost manažera pro opravné / servisní práce,
  • finančního manažera,
  • personalisty,
  • manažera prodeje a
  • manažera marketingu.

Organizační schéma společnosti