ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Rozhodovací problém je určit priority / výhody / nevýhodycentralizace / decentralizace

Výhody CENTRALIZACE

  • jednotné rozhodování z ústředního místa / koordinace i kontrola;
  • nižší riziko chyb podřízených (opomenutí, nezkušenost, záměr);
  • neustálý vliv na realizaci rozhodnutí.

Nevýhody CENTRALIZACE

  • závislost na subjektivních vlastnostech a schopnostech manažera;
  • delší doba mezi objevením problému a přijetím rozhodnutí;
  • nízká motivace pracovníků – vše předurčeno, pouze výkonný orgán, nízká kreativita;

Příklad

Společnost {BB} zaměstnává takové množství zaměstnanců, pro které je centralizovaný způsob vedení plně postačující.