DEFINICE MAMAGEMENTU

3/ odborná disciplína / obor studia

Definice

  • Soubor přístupů (názorů / doporučení / principů / technik / metod), kterých využívají manažeři k zvládnutí manažerských funkcí (dosažení vytýčených cílů).
    Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2019:  www.wikipedia.cz

4/ teorie, zejména v řízení podniků

  • skutečná aplikace teoretických názorů / principůpraxi u jednotlivého podniku / firem.