2/ MANAGEMENT JAKO VĚDA

Definice

  • Citace: Management není pouze věda, je to i umění. Manažer musí zapojovat instinkty, intuici, vědět kdy zariskovat.
    Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2019:  www.wikipedia.cz

Sebezdokonalováním by se [MANAGEMENT] měl stávat stále více vědou.
Manažeři, kteří se pokoušejí řídit bez vědeckých znalostí, musí zcela spoléhat na štěstí, intuici, případně předcházející zkušenosti.


Příklad

Jan Beger, který společnost {BB} založil, využívá znalostí v kombinaci s instinktem. Právě instinkt je jeho silnou stránkou, protože v oblasti cyklistiky se pohybuje téměř celý život a toto prostředí / trh perfektně zná.