ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Organizační struktura

  • Představuje řád, v rámci kterého jsou uvnitř firmy vymezeny pravomoci jedinců,
  • reprezentuje popis pracovních funkcí,
  • umožňuje odlišovat pozice manažerů / pracovníků, formulovat pravidla / postupy a delegovat pravomoci,
  • redukuje tím neurčitost pracovní činnosti zaměstnanců.

Příklad

Společnost {BB} vlastní Jan Beger, který je ředitelem. S vedením mu pomáhají manažeři. Ti plní své úkoly vyplývající z jejich pozic a delegují úkoly na servisní techniky a prodavače.