6/ DLP

DLP / 07

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Navrhněte a/ jaké procesy budou ve Vaší firmě kontrolovány a b/ přiřaďte je do kompetencí konkrétních osob. 1, 2
  2. Popište způsob propojení výsledků kontroly se systémem hodnocením zaměstnanců. 1, 2
  3. Zjistěte podmínky zavedení certifikace kvality podle normy ISO 9001 pro Vaši firmu. 1, 2