TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Průběžná kontrola

  • Nositelem je provozní manažer, usměrňuje práci podřízených.
  • Zaměřuje se na probíhající operace.
  • Zjišťuje, zda se shodují se stanovenými cíli (fyzická inventura / pochůzky po pracovišti / snímky pracovního dne).
  • Usměrňování musí být / mít:

    • přiměřené / srozumitelné,
    • vhodnou formu a v souladucelkovými cíli.

Příklad

Společnost {BB} provádí průběžnou interní kontrolu skladových zásob každý měsíc. Tím ověřuje reálný stav a předchází problémům s přebytkem / nedostatkem zásob.