TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Příklad – Tesco

Kontrolní systém společnosti zahrnuje:

  • self audit vlastní zaměstnanci,
  • TL&T audit interní auditoři,
  • program kvality externí auditoři,
  • analýzy vzorků mikrobiologická kontrola / laboratorní rozbory.

Předmětem kontroly je čerstvost / rotace zboží / dodržování teplotního řetězce / provozní hygiena (čistota zařízení / výrobních / prodejních prostor) / osobní hygiena zaměstnanců (oblečení) / DDD (Dezinfekce / Dezinsekce / Deratizace) / správné označování zboží / surovin / obaly / odpady.