STANDARDY KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ


Všechny cíle / taktiky / postupy / rozpočty mohou sloužit jako standardy.

praxi se obvykle používají tyto standardy:

  • fyzické (doba / materiálové požadavky sestavení jednoho kola),
  • nákladové (jednotkové náklady související se stavbou kola),,
  • kapitálové (finanční nároky sestavení)
  • příjmové (dosažení definovaného objemu prodejů),
  • programové (zajištění pravidelných inovačních kroků provozů),
  • nekvantifikovatelné (výsledky prováděných inovací provozů),
  • cíle (sestavení kola v určitém objemu v čase t),
  • strategické plány pro strategickou kontrolu (dosažení předem definovaného postavení na trhu).