TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Preventivní kontrola

  • Zjišťování kvantitativních / kvalitativních odchylek firemních zdrojů (časové / finanční / personální / technicko-technologické, ...).
  • Pracovníci aktivují intelektuální / fyzické schopnosti potřebné k vykonávání zadaných úkolů.
  • Dispozice dostatečného množství techniky (stroje / HW / autobus, ...).
  • Dostatečné množství finančních zdrojů (platby dodavatelům / mzdy / daně).