FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU


1/ Zabezpečení informací pro kontrolu

  • Vychází se z informačních zdrojů podniku (databáze podniku / přehledy), kde kontrolor získá údaje (o operativní evidenci zásob či výrobě / účetnictví / kalkulaci / statistice / rozpočetnictví).
  • Získají se informacekritériích, podle nichž se hodnotí (vycházejí z podnikových plánů / norem / kalkulací a rozpočtů / metodických pokynů / mezipodnikových srovnání).

2/ Ověřování správnosti získaných informací

  • Musí se ověřit věcná správnost údajů (formální náležitosti dokumentů / úplnost údajů / početní správnost).
  • Součástí je i fyzické ověření na místě.