4/ KRITICKÉ KONTROLNÍ BODY / STANDARDY / TECHNIKY


Standardy kritických kontrolních bodů

jsou "metrem", kterým se měří skutečně vykonaná / očekávaná práce.

  • U většiny operací není možné, aby manažer pozorováním zjistil, zda / jak je pracovní operace prováděna.
  • Je to z důvodu:

    • složitosti a
    • proto, že manažer má na starosti mnoho různých věcí a nemůže celý první den strávit pozorováním toho, co dělají jednotlivci.
  • Manažer musí zvolit "body", kterým bude věnovat speciální pozornost.