NEGATIVNÍ JEVY V KONTROLE


Negativní jevy, snižující účinnost kontroly:

  • Formalismuspovrchní kontrola pouze vnějších náležitostí (úprava tiskopisů / podpisy / termíny na rozdíl od obsahu).
  • Deformace kritické náročnosti – chybějící / nepřesná kritéria / nereálné úkoly / pravomoc / odpovědnost (nedostatky se považují za objektivní, ale kromě živelních pohrom mají nedostatky subjektivní charakter).