ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ


Operativní kontrolní procesy (kontrolní procesy středních / nižších manažerů) se zaměřují na hospodařeníenergetickými / informačními / lidskými zdrojikratším časovém horizontu.

  • Realizují je:
    • manažeři nižších úrovní,
    • odborní kontrolní pracovníci,
    • výkonní pracovníci odborných útvarů.

Příklad

Majiteli {BB} je podřízeno veškeré vedení včetně hlavního kontrolora.