Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Uplatňována je též průběžná kontrola prodejních procesů / pracovníků – plnění zadaných úkolů jednotlivými pracovníky a jejich přístup k zákazníkům.

Tuto KONTROLU má v kompetenci obchodní manažer, který spolupracuje s manažerem jednotlivých poboček a zjištěné výsledky předává majiteli na pravidelných měsíčních poradách.

{BB} má provedenu certifikaci [MANAGEMENTU] jakosti dle normy ISO 9001:2000.