NEGATIVNÍ JEVY V KONTROLE


Jak čelit negativním jevům:

  • Kvalitní informace – ověřování (podpisová oprávnění / úplnost údajů / početní správnost / inventarizace), zdokonalování informačních systémů.
  • Zvyšování kvalifikace pracovníků / manažerů a jejich odpovědnosti.
  • Systém KONTROLY jako účelná kombinace druhů a forem kontroly (využití auditu externí společností).
  • Diferencovaná kontroladiferencované odměňování.
  • Těsná souvislost s dalšími manažerskými činnostmi - ROZHODOVÁNÍ / STIMULACE / ORGANIZACE.
  • Zpřesňování kritérií / srovnávání jednotlivců / skupin a podniků.