ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ


Hledisko Druh kontroly Forma kontroly - příklady
Rozsah
Komplexní Rozbor ročních výsledků / analýza účinnosti systému řízení / systém řízení jakosti. Rozbor zavádění nového výrobku / zhodnocení efektivnosti investice / rozbor zásob / kvalifikační struktury.
Dílčí Kapacitní propočet / kontrola nákladů / výpočet efektivnosti investic.
Stejnorodá činnost
Globální Přehled vybraných ukazatelů souhrnně charakterizujících podnik / tržby / export.
Individuální souborná Kontrola všech případů přístrojů / pracovníků / cestovních účtů / mzdových listů.
Individuální namátková Nahodilý výběr podle zkušenosti kontrolora - vybrané kusy / doklady / období / pracovníci.
Individuální výběrová Statistická kontrola výroby součástek / výzkum veřejného mínění.
Způsob vyjádření
Slovní Hodnocení pracovníků / zpráva / rozbor příčin.
Hmotná Srovnání technických parametrů / měření počtem ks / kg / m / l.
Hodnotová Kalkulace / cenové porovnání / bankovní kontrola při poskytování úvěru / objem zboží.
Systém
Vnější Cenový dohled / finanční úřad.
Vnitřní Každý manažer / technická kontrola.