FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU


3/ Hodnocení kontrolovaných procesů

  • Posuzování záměrů / skutečností podle jednotlivých kritérií.
  • Oceňování významu podle kvantity / kvality (závažné nedostatky).

4/ Závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt

  • Transformují se předchozí poznání / příčiny do návrhu dalšího postupu / opatření.
  • Konkrétní opatření a jejich realizace (výměna pracovníka, sankce).