3/ FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU

Kontrolní proces dělíme na pět (5) sekvenčních fází:

  1. zabezpečení informací (pochůzky po pracovišti),

  2. ověřování správnosti získaných informací (kontrola výkazů práce),

  3. hodnocení kontrolovaných procesů (analýza vytíženosti pracovníka),

  4. závěry / návrhy [MANAGEMENTU] (propuštění pracovníka),

  5. zpětná kontrola (namátková kontrola plnění opatření z bodu 4/).