PODSTATA KONTROLY

Výsledky kontroly / podněty pro MAN:


  • hodnocení výsledků (finanční situace / tržby, ...),
  • hodnocení variant při ROZHODOVÁNÍ (výběr optimální),
  • signalizace odchylek (vyšší náklady / zásoby bez pohybu, ...),
  • znalost silných / slabých stránek podniku (strategická kontrola / změny v rozmístění zaměstnanců, ...),
  • náměty na využití zkušeností úspěšných podniků (inovace),
  • předcházení nedostatkům (metoda kontrolního seznamu / kalkulace rizika),
  • obnovená pozornost neřešeným problémům z minulých kontrol (ekologie / pracovní prostředí / pořádek / odpad, ...).