1/ PODSTATA KONTROLY


Kontrola

  • Soustavné kritické hodnocení činností, které a/ nastaly, b/ existují (jsou), c/ nastanou s důrazem na porovnání plánucílem, včetně zajištění ekonomické stabilitu systému (firmy).

  • Jednoduchý kontrolní proces – zjišťuje odchylky plánu od realizace (kontrola, která se soustředí na špatnou docházku).
  • Kontrola vřazená do řídících činností – controlling (hospodaření / stav majetku / dosahování záměrů apod.).