KONTROLNÍ TECHNIKY


  • a/ rozpočty a b/ nerozpočtové kontrolní prostředky.
  • Mezi nejdůležitější nerozpočtové kontrolní prostředky patří:

    • statistické údaje (vývoj nákladů / zmetkovosti / pracovní přehledy),
    • speciální zprávy / analýzy (zpráva o školení pracovníků),
    • audit (analýza prodejů / ziskovosti / marketingový audit),
    • osobní pozorování (pochůzky po pracovišti / záznamy).