PODSTATA KONTROLY

Funkce kontroly

Obecné funkce

  • Poznávací informace / informační systémy / výběr.
  • Ověřovací porovnávání zdrojů / zkušenost.
  • Hodnotící předem (záměr) / v průběhu činnosti (etapy / operace) a po skončení (výsledky).
  • Realizační uskutečnění záměru – výsledek (výrobek).

Specifické funkce

  • Dohlížecí znalost / odpovědnost / dohled (zápisy / grafy).
  • Povzbuzující stimulace – lepší výsledky / náměty / příklady.
  • Brzdící nežádoucí činnost – nedbalost / krádeže.
  • Výchovná odměny / tresty / srovnávání.