2/ TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ

Typy kontrolních procesů

    Příklad

  • Preventivní srovnání / hodnocení variant / průzkum potřeb / kapacitní propočty (finanční rozpočet).
  • Průběžná operativní porady / dispečerská / mezioperační kontrola.
  • Zpětná vazba rozbor finančních výsledků / analýza účetnictví.