ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ

Podle úrovně řízení dělíme na:

  • kontrolní procesy prováděné vrcholovým [MANAGEMENT],
  • kontrolní procesy prováděné středním / nižším [MANAGEMENT].

Vrcholový manažer využívá více nepřímé kontroly, např. kontrolu finanční situace firmy prostřednictvím analýzy účetních výkazů.


Příklad

Společnost {BB} zvažuje koupi konkurenční společnosti. Aby bylo možné ověřit výhodnost investice, manažeři {BB} povedou u této společnosti hloubkovou kontrolu hospodaření, na základě které zváží svůj záměr.