5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Kontrola ve společnosti {BB} probíhá na základě obecně stanoveného postupu:

  • stanovení cílů kontroly,
  • stanovení kritérií / měřítek,
  • porovnání zjištěných výsledků se stanovenými kritérii a vyhodnocení,
  • stanovení závěru kontroly případně zajištění nápravy.

Kontrola je zaměřena především na kvalitu práce / finanční bilanci / spokojenost zákazníků.