FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU


5/ Zpětná kontrola

  • Namátková kontrola vybraných případů za účelem prověření předcházejících výsledků.
  • Navazující kontrola, která vyplývá ze závěrů předcházejících kontrol.

Při komplexní kontrolní činnosti podniku slouží celá řada druhů / forem kontrol, které se vzájemně doplňují.