TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ

Problematika kontroly

  • Mezi kontrolními metodami / standardy / informacemi / korekčními opatřeními existují vztahy.
  • Úkolem manažerů je integrovat tyto funkce do spojitého manažerského procesu v návaznosti na konkrétní metody.

  • Metoda Standardy Informace Korekční opatření
    Výběr pracovníků Kvalifikační požadavky - znalosti / dovednosti / zkušenosti / vzdělání. Výsledky kvalifikačních testů / reference / personální charakteristiky. Přijmout/nepřijmout. Školení pracovníků.
    Analýza finančních výkazů Normativní / běžně dosahované hodnoty finančních ukazatelů. Rozvaha / výsledovka. Revize vstupních informací / revize usměrňování.
    Nákladová analýza Materiálové / mzdové / nákladové normativy. Účetní systém. Revize vstupních informací / revize usměrňování.