TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Kontrola zpětnou vazbou

  • Vychází z historických výsledků, které se stávají návodem pro budoucí akce (zprávy / výkazy / porady / počítačové sestavy).
  • Finanční výkazy jsou používány k hodnocení dosavadního ekonomického vývoje.
  • Možné použití i pro sledování situace na trhu.
  • Jako východisko pro řadu důležitých ROZHODNUTÍ (rozbor ročních výsledků / zavádění nového produktu / jakost, ...).