Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Za tímto účelem má {BB} přesně specifikován požadovaný standard služeb / podmínky jejich poskytování / způsob kontroly / reklamace kvality.

Ve společnosti probíhá například:

Kontrola kvality dodávaného zboží, výběr pouze ověřených dodavatelů, u cyklistických přileb musí být dodržena česká norma ČSN EN 1078 (832166), která vychází z evropské normy EN 1078:1997.

Obecně se u zboží kontroluje země původu / četnost reklamací / funkčnost / technická náročnost apod..

Kontrola zpětné vazby zákazníka (průzkum spokojenosti / stálost zákazníka) – má na starosti marketingový manažer, podává průběžné zprávy majiteli firmy.